Sidostyrning Rullbanekurva ImPulz 50

Användning

Sidostyrning Rullbanekurva ImPulz 50 används till rullbanekurvor i ImPulz 50 familjen.

Beskrivning

Sidostyrningarna finns i två varianter: Sidostyrning 30×15 samt Sidostyrning 36×20. De går att få till 30°, 45°, 60° samt 90° kurvor.