Sidostyrning ImPulz 50

Användning
Sidostyrning för användning till transportörer i ImPulz 50 produktfamilj 

Beskrivning

Typ A = Fast låg sidostyrning

Typ B = Fast hög sidostyrning

Typ C =  Ställbar hög sidostyrning, kan kombineras med Typ A 

Typ 36×20 = Fast hög sidostyrning för rullbanekurva

Typ 30×15 = Fast låg sidostyrning för rullbanekurva

Beskrivning

T

Specifikation

Höjd över ramprofil
Typ A30 mm
Typ B85 mm
Typ C85 mm
Typ 36x2085 mm
Typ 30x1530 mm