Sidostyrning Bandkurva

Användning

Sidostyrning Bandkurva används till bandkurvor i ImPulz 50 familjen.

Beskrivning

Sidostyrningen finns i två varianter: Sidostyrning bandkurva 150×15 samt Sidostyrning bandkurva 30×15. De går att få till 30°, 45°, 60° samt 90° kurvor.