Benstödsplacering

Om benstöd ITBG 50- ej är monterade i transportör vid levereras: Se diagram för benstödsplacering.

Vid inställning av ITBG 50- benstöd skall transportören vara obelastad och säkrad i höjdled.

Kontrollera att banans ramverk inte skevar.

Ritning:

impulz-50_benstoedsplacering_notypename_blueprint